Maja Svensdotter”Från verken Slutna universum 
Det sägs att jorden är en själafälla. Själar återbrukas här och snärjs allt djupare in i materien, karman och rädslorna i liv efter liv. Hur ska vi kunna ta oss ur denna dokusåpa av svårtydda öden, ovisshet, återfödslar och spiraler av upplevt separerade livsupplevelser? Är vi för all framtid dömda att leva om och om igen, bundna till kött och kropp i våra egna slutna små mikrokosmos - slavar under gravitationen - utan något hopp om frihet? Fiskarnas tidsålder övergår just nu till Vattumannens men människans öde är oförutsägbart och själarnas resa individuell...”.


🇬🇧•🇬🇧•🇬🇧 ”From the work Slutna universum /closed universes
It is said that the earth is a soul trap. Souls are reused here and are entangled deeper and deeper into matter, karma and fears in life after life. How should we be able to get out of this reality show of difficult destinies, uncertainty, rebirths and spirals of experienced separated life experiences? Are we forever doomed to live again and again, bound to flesh and body in our own closed little microcosm - slaves under gravity - without any hope of freedom? The age of Pisces is currently changing to that of Aquarius, but the fate of man is unpredictable and the journey of souls is individual ...”


Website: www.cargocollective.com/majasvensdotter

Contact: maja.svensdotter@gmail.com