Atorina Adam


Som konstnär arbetar jag med politiska frågor som miljö och feminism, specifikt hur det är att vara kvinna i ett mellanförskap.Jag skapar med olika typer av material och tekniker, allt från keramik till illustrationer. Naturen är dessutom en viktig inspirationskälla som jag undersöker.


As an artist, I work with political issues such as the environment and feminism, specifically what it is like to be a woman in an intermediate relationship. I create with different types of materials and techniques, everything from ceramics to illustrations. Nature is also an important source of inspiration that I explore.


Website: www.atorina.portfoliobox.net

Email: Atorina.m.adam@gmail.com